kratka zgodba

Je oblika male forme v prozi; pripoved skromnega obsega, osredotočena na majhen, na zunaj nepomemben pripetljaj, vendar s simboličnim življenjskim pomenom; sklep lahko ostane odprt.

Vpišite vsaj tri začetne črke naslova, tematike, ključnih besed...

Knjige

(
)