ekspresionistični roman

Po 1910 nastane iz občutja kaosa, protesta zoper meščansko družbo, njeno tehnično civilizacijo, vojno, pa tudi zoper estetiko impresionizma, naturalizma in novoromantike. Namesto verističnega upodabljanja stvarnosti naj bo umetnina človekov duhovni izraz, izraz njegovih teženj k višjemu idealu, čisti estetiki, bratstvu, humanizmu, novi družbi, religioznosti, skupnosti; zato delovanje zoper senzualizem, individualizem.

Vpišite vsaj tri začetne črke naslova, tematike, ključnih besed...

Knjige

(
)