klasicistični roman

Roman, ki se zgleduje po antični, zlasti rimski in grški literaturi in od nje prevzema motive in ideje. Od tod težnja k harmoniji, ravnotežju, objektivnosti, pravilnosti in razumnosti (značilnosti predvsem rimske klasike). Sem spadajo predvsem romani iz obdobja francoskega klasicizma (17. stoletje).

Vpišite vsaj tri začetne črke naslova, tematike, ključnih besed...

Knjige

(
)