Citat 36827

Še enkrat sem prišla do svojega večnega sklepa: treba se je izobraziti.