Citat 36825

Tisti dan sem spoznala nekaj bistvenega: samemu sebi se lahko smiliš le, ko je tvoja nesreča še vzržna.

Ko je ta meja enkrat prekoračena, lahko nevzdržno preneseš le tako, da se temu smeješ.