Citat 35811

»i ništa ne ostaje iza nas
samo deca
a deca ako imaju sreće
odu i zaborave
ako nemaju drže ih
strašnim kandžama i sve se ponavlja«