Citat 35036

Prijeti vsako knjigo posebej, se dotakniti platnic, jo obrisati s krpo in postaviti nazaj na njeno mesto. Ni šlo le za dotikanje površine knjig, ne, šlo je za dotik nečesa v njih, neke vsebine, prebrane ali neprebrane, ni pomembno. In časa, ko sem jih kupil. In kraja, kjer sem jih kupil. In razloga, zaradi katerega sem jih kupil.