Citat 20828

… oseba, ki jo ljubimo na začetku, ni oseba, ki jo ljubimo na koncu, in (…) ljubezen ni cilj, marveč proces, med katerim ena oseba skuša spoznati drugo.